Anmäl dig här

21 March 08:15

Föreläsare: Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll
Organisationskonsult

To team or not to team

Under denna frukostföreläsning berättar Stefan om den omfattande forskningen på team och vad som gör att team fungerar bättre och sämre. Han berättar också om olika metoder som forskningen har gett stöd för fungerar om man önskar förbättra teamarbete och om en metod, baserad på denna forskning, som han utvecklat och som heter Team pro workshop.

Stefan Söderfjäll är fil. Dr i psykologi, organisationskonsult och författare till ett flertal böcker inom området ledarskap, teamdynamik, mål och motivation. Han har i drygt 20 års tid arbetat med att föra ut forskningsbaserad kunskap och metoder i syfte att bidra till bättre fungerande ledarskap och teamarbete i allehanda organisationer.

Read more

Program 21 mars 

To team or not to team

08:15 frukostmingel och insläpp

Parkering finns tillgänglig utanför VK huset och på angränsande väg

08:45 - 09:30 Stefan Söderfjäll drar igång

09:45 - 10:15 Visning/rundvandring i VK huset för de som vill

Välkommen till VK media på Förrådsvägen 9 !

Anmäl dig här

Organized by